Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (2023)

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (1)

Veteranen ervaren bepaalde medische aandoeningen vaak sneller dan hun civiele tegenhangers als gevolg van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens militaire dienst. Elk fiscaal jaar publiceert het Amerikaanse Department of Veterans Affairs een Annual Benefits Report met de meest voorkomende servicegerelateerde handicaps onder veteranen voor dat jaar.

Volgens VA'sJaarverslag 2020 Voordelen, de volgende zijn detop 20 VA arbeidsongeschiktheidsclaims.

1. Tinnitus VA-claims

Over het algemeen,oorsuizenverwijst naar de perceptie van geluid of oorsuizen. Het is vaak een symptoom van een onderliggende aandoening, zoals gehoorverlies, oorletsel of een stoornis van de bloedsomloop.

Veel voorkomende symptomen van tinnitus zijn fantoomgeluiden in de oren, zoals rinkelen, zoemen, brullen, klikken, sissen en neuriën.

Veteranen hebben geen specifieke diagnose van tinnitus nodig om serviceverbinding te krijgen. Ze kunnen een subjectief rapport van hun symptomatologie geven, wat voldoende is om aan te tonen dat ze aan de beoordelingscriteria voldoen.

VA beoordeelt tinnitus onder38 CFR § 4.87, diagnostische code 6260. De hoogste geplande classificatie voor tinnitus is10 procent, waarbij rekening wordt gehouden met beide oren. Het komt zelden voor dat een veteraan een hogere rating krijgt op een buitenschoolse basis.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (2)

2. Gehoorverlies VA-claims

Gehoorverliesomvat het dempen van spraak en andere geluiden; moeite met het begrijpen van woorden, moeite met het horen van medeklinkers; anderen vaak vragen om langzamer, duidelijker en luider te spreken; terugtrekking uit gesprekken; en het vermijden van sommige sociale instellingen. Deze symptomen kunnen de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van een veteraan aanzienlijk beïnvloeden.

Gehoorverlies is onderverdeeld in drie hoofdtypen:geleidend(heeft betrekking op buiten- of middenoor),perceptief(heeft betrekking op het binnenoor), engemengd(een combinatie van de twee). Veelvoorkomende oorzaken van gehoorverlies zijn schade aan het binnenoor, ophoping van oorsmeer, oorontsteking en gescheurd trommelvlies.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention hebben veteranen 30 procent meer kans op ernstig gehoorverlies dan niet-veteranen.

Beoordelingen voor gehoorverlies zijn voornamelijk gebaseerd op twee auditieve tests, die VA nodig heeft om een ​​diagnose van gehoorverlies te bevestigen:

 • Spraakdiscriminatie(Maryland CNC-test)
 • Zuivere toondrempel(Puretone audiometrische test)

Waarderingen kunnen variëren van0 tot 100 procent; de meeste veteranen ontvangen echter tussen0 en 10 procent.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (3)

3. Beperking van de flexie van de knie VA Invaliditeitsclaims

Beperking van flexie van de knieverwijst naar het bewegingsbereik van de knie wanneer de veteraan deze beweegt of naar binnen krult in de richting van het lichaam.

Hoe VA beperking van flexie van de knie beoordeelt

Over het algemeen beoordeelt VA deze aandoening als een musculoskeletale aandoening op basis van het bewegingsbereik dat bestaat wanneer de veteraan zijn knie in die richting beweegt. VA kijkt naar het bewegingsbereik in graden in plaats van naar de pijn veroorzaakt door de beweging.

(Video) Top 20 VA-invaliditeitsclaims

Beperking van flexie van de knie wordt beoordeeld onder38 CFR § 4.71a, Diagnostische code 5260, op0, 10, 20 of 30 procent. De meest gebruikelijke beoordeling die VA toekent aan deze aandoening is 10 procent.

4. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) VA-claims

Post-traumatische stress-stoornis(PTSS) is een psychische aandoening die het gevolg is van het meemaken van een verontrustende, schokkende of anderszins traumatische gebeurtenis.

De symptomen en ernst van PTSS verschillen van persoon tot persoon; de meest voorkomende symptomen zijn echter:

 • Herbeleven van het trauma door opdringerige, verontrustende herinneringen aan de gebeurtenis, flashbacks en nachtmerries
 • Emotionele gevoelloosheid en vermijding van plaatsen, mensen en activiteiten die herinneren aan het trauma
 • Verhoogde opwinding zoals moeite met slapen en concentreren, zich zenuwachtig voelen en snel geïrriteerd en boos zijn

Om een ​​serviceverbinding voor PTSS tot stand te brengen, moeten veteranen een in-service stressor verifiëren waarvan zij denken dat deze hun PTSD heeft veroorzaakt. Dit moet worden bevestigd door middel van bewijsmateriaal, zoalsverklaringen leggendetaillering van het voorval.

VA beoordeelt PTSS volgens het beoordelingsschema voor psychische stoornissen,38 CFR § 4.130, Diagnostische code 9411, op0, 30, 50, 70 of 100 procent. De beoordelingen zijn gebaseerd op het niveau van sociale en beroepsbeperkingen, evenals de frequentie, duur en ernst van de symptomen.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (4)

5. Lumbosacrale en cervicale stam VA-claims

Veteranen hebben er vaak last vanrugpijnveroorzaakt door een verscheidenheid aan rugaandoeningen, zoals lumbosacrale en cervicale verrekkingen.

Veteranen gaan over het algemeen naar eenom te meten hoe ver ze naar voren, naar achteren en van links naar rechts kunnen buigen met behulp van een goniometer. VA bepaalt de ernst van de rugaandoening van een veteraan op basis van de bewegingsmetingen van de onderzoeker.

VA beoordeelt aandoeningen, zoals lumbale en cervicale spanningen, onder 38 CFR § 4.71a, Schedule of Ratings, Musculoskeletal System, en de criteria zijn grotendeels gebaseerd op het bewegingsbereik van een veteraan. Waarderingen variëren van0 tot 100 procent.

6. VA-aanspraken op invaliditeit voor littekens

Veteranen kunnen een serviceaansluiting krijgen voorlittekensdie het gevolg zijn van hun tijd in militaire dienst, of van aan de dienst verbonden omstandigheden die een operatie vereisten.

Littekenhandicaps worden beoordeeld onder38 CFR §4.118, Diagnostische codes 7800-7805. Littekens worden beoordeeld op basis van het aantal littekens of misvormingen dat een veteraan heeft, het aangetaste deel van het lichaam, hun duurzaamheid en de aanwezigheid van pijn of instabiliteit.

Littekens op het hoofd, gezicht of nek worden beoordeeld op basis van huidverlies en hoeveel gelaatstrekken er misvormd zijn. Beoordelingen voor littekens op andere delen van het lichaam dan het hoofd, gezicht of nek zijn over het algemeen gebaseerd op de grootte van het litteken.

Littekens kunnen overal worden beoordeeld0 tot 80 procent, afhankelijk van de diagnostische code.

7. VA-claims voor verlamming van de heupzenuw

Ischiasis een zenuwaandoening waarbij pijn uitstraalt langs het pad van de heupzenuw, van de onderrug naar beneden door de benen. Het treedt op wanneer de heupzenuw wordt samengedrukt of geknepen.

Veel voorkomende symptomen van ischias zijn gevoelloosheid, tintelingen, branderig gevoel en spierzwakte.

Verlamming van de heupzenuw, de meest ernstige vorm van ischias, komt veel voor bij veteranen, vooral omdat het verband houdt met rug- en nekklachten.

(Video) Top 6 VA-invaliditeitsclaims: veelvoorkomende VA-invaliditeitsclaims

VA beoordeelt ischias onder38 CFR § 4.124a, Lijst met beoordelingen, neurologische aandoeningen en convulsieve stoornissen. In het bijzonder wordt verlamming van de heupzenuw beoordeeld onder diagnostische code 8520 op10, 20, 40, 60 of 80 procent.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (6)

8. Bewegingsbeperking in de enkel VA Claims

Bewegingsbeperking in deenkelontstaat meestal na een verstuiking van de enkel die niet voldoende genas of niet volledig herstelde. Veel veteranen lijden aan enkelblessures als gevolg van de fysieke eisen van militaire training en dienst.

Bewegingsbeperking in de enkel wordt meestal onder gewaardeerd38 CFR § 4.71, Lijst met beoordelingen, Musculoskeletaal systeem, diagnostische code 5271, op10 of 20 procent.

9. VA-claims voor migraine

migrainezijn terugkerende, intense en frequente hoofdpijn die volledig slopend kan zijn. Symptomen kunnen pijn, misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid, duizeligheid en wazig zien zijn.

Sommige factoren die kunnen bijdragen aan het hogere aantal migraine onder veteranen zijn onder meer blootstelling aan lawaai, intense of stressvolle situaties en traumatisch hersenletsel.

VA scoort migrainehoofdpijn onder38 CFR 4.124a, Neurologische aandoeningen en convulsieve stoornissen, diagnostische code 8100. Migraine wordt beoordeeld op0, 10, 30 of 50 procentafhankelijk van de ernst en frequentie van de migraine.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (7)

10. Beperking van beweging van de armvorderingen

Typisch,bewegingsbeperking van de armontstaat wanneer een blessure in de arm of schouder niet volledig is genezen of niet adequaat is hersteld. Herhaalde verwondingen kunnen de instabiliteit in de schouder of arm verder vergroten en het bewegingsbereik beperken.

Veelvoorkomende oorzaken van armaandoeningen zijn:

 • Zware voorwerpen tillen
 • Vormen van fysieke training
 • Littekenweefsel in spieren
 • Een val, stoot of ongeval

VA gebruikt 38 ​​CFR § 4.71a, diagnostische code 5201, om beperking van de arm op een20, 30 of 40 procent. VA houdt rekening met de vraag of de dominante of niet-dominante arm van de veteraan is aangetast en hoe ernstig deze beperkt is.

11. Claims over slaapapneu VA

Slaapapneuis een mogelijk ernstige slaapstoornis waarbij de ademhaling van een persoon in de loop van de nacht herhaaldelijk wordt onderbroken. Er zijn drie hoofdtypen:

 • Obstructiefslaapapneu is de meest voorkomende vorm van slaapapneu, treedt op wanneer de keelspieren af ​​en toe ontspannen en de luchtweg blokkeren tijdens de slaap.
 • Centraalslaapapneu treedt op wanneer de hersenen niet de juiste signalen sturen naar de spieren die de ademhaling regelen.
 • Complex (gemengd)slaapapneu treedt op wanneer iemand zowel obstructieve als centrale slaapapneu heeft.

Voor milde gevallen van slaapapneu kunnen artsen veranderingen in levensstijl voorstellen, zoals afvallen of stoppen met roken, indien van toepassing. In meer ernstige gevallen kunnen artsen het gebruik van een continue positieve luchtwegdruk (CPAP) -machine voorschrijven.

Om een ​​slaapapneu-diagnose te bevestigen voor VA-compensatiedoeleinden, vereist VA dat er een slaaponderzoek wordt uitgevoerd.

Slaapapneu wordt beoordeeld onder38 CFR § 4.97, diagnostische code 6847 op0, 30, 50 of 100 procentafhankelijk van de ernst.

(Video) Meest voorkomende VA-handicap 2023-update

12. Degeneratieve artritis van de wervelkolom VA Invaliditeitsclaims

Degeneratieve artritis treedt op wanneer het kraakbeen tussen de gewrichten na verloop van tijd erodeert, wat resulteert in gewrichtsstijfheid, beperkte mobiliteit en pijn. Het komt meestal voor in gewichtdragende gewrichten, zoals derug, heupen of knieën.

Degeneratieve artritis wordt beoordeeld op basis van de beperking van het bewegingsbereik van de aangedane gewrichten onder 38 CFR § 4.71a op10 of 20 procent.

13. Traumatisch hersenletsel (TBI) VA-claims

Traumatisch hersenletsel (TBI)kan worden veroorzaakt door vele factoren - zoals een klap op het hoofd of een voorwerp dat de hersenen binnendringt - en kan leiden tot hersenstoornissen. Veel voorkomende oorzaken zijn ongevallen met motorvoertuigen en blootstelling aan gevechten.

Symptomen van TBI kunnen zijn: geheugenverlies op korte termijn, onvermogen om aanwijzingen op te volgen, hoofdpijn en persoonlijkheidsveranderingen.

VA beoordeelt TBI's op basis van de resterende symptomen die een veteraan momenteel ervaart als gevolg van het trauma onder 38 CFR § 4.124a.

Beoordelingscriteria voor TBI-residuen zijn onderverdeeld in 10 subcategorieën om de aandoening te evalueren op basis van de mate van ernst en beperking in elk gebied. Waarderingen variëren van0 tot 100 procent.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (9)

14. VA-claims voor depressie (ernstige depressieve stoornis)

Depressieis een ernstige psychische aandoening die van invloed is op de manier waarop een persoon denkt, voelt en handelt. Symptomen van depressie kunnen zijn: gevoelens van verdriet, waardeloosheid en hopeloosheid; gebrek aan motivatie of interesse; slaap- en concentratieproblemen; verandering in eetlust; prikkelbaarheid; en vermoeidheid.

Depressie wordt beoordeeld onder 38 CFR § 4.130, de General Rating Formula for Mental Health Disorders, op0, 10, 30, 50, 70 of 100 procentafhankelijk van de mate van sociale en arbeidsbeperking.

15. VA-claims voor ademhalingsproblemen

Ademhalingsproblemen- astma, chronische obstructieve longziekte, luchtwegkanker en meer - komen veel voor bij veteranen vanwege blootstelling tijdens het gebruik aan brandwonden, Agent Orange en andere gevaren in de lucht.

VA vermoedelijke serviceverbinding (d.w.z.Agent Orange vermoedensof denieuw fijnstofvermoeden) bestaat voor sommige luchtwegaandoeningen als de veteraan aan bepaalde kwalificatiecriteria voldoet.

Hoe VA luchtwegaandoeningen beoordeelt

VA beoordeelt luchtwegaandoeningen onder 38 CFR § 4.97. Het bereik van mogelijke beoordelingen is afhankelijk van de specifieke aandoening en de gebruikte diagnostische code.

Astma wordt bijvoorbeeld beoordeeld onder diagnostische code 6602 vanaf0 tot 100 procent. Allergische rhinitis wordt beoordeeld onder diagnostische code 6522 op10 of 30 procent.

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (11)

16. Diabetes Mellitus Type 2-claims

Type 2 diabetesis een chronische aandoening die ervoor zorgt dat een persoon verhoogde bloedglucosewaarden ervaart als gevolg van insulineresistentie of -deficiëntie.

(Video) Applying for Social Security Disability - Sheri Abrams, Esq.

Diabetes mellitus type 2 is opgenomen in de VA-lijst van vermoedelijke aandoeningen die verband houden met blootstelling aan Agent Orange of andere herbiciden.

Diabetes type 2 wordt beoordeeld onder38 CFR § 4.119, Diagnostische code 7913 op10, 20, 40, 60 of 100 procent.

17. VA Kankerclaims

Er zijn een aantal verschillende soortenkankersdie veteranen kunnen ontwikkelen als gevolg van hun dienst, waaronder longkanker, prostaatkanker, hersenkanker, leukemieën en meer.

Een van de meest voorkomende manieren waarop kanker voortkomt uit de dienst van een veteraan is te wijten aan blootstelling aan toxische stoffen. Veteranen die dienden tijdens de oorlog in Vietnam komen mogelijk in aanmerking voor een vermoedelijke dienstverbinding op basis vanBlootstelling aan Agent Orange. VA schetst de criteria voor vermoedelijke serviceverbinding voor Agent Orange hieronder38 CFR § 3.309, waaronder de volgende kankers als vermoedelijke aandoeningen vallen:

 • Chronische B-celleukemie
 • Wekedelensarcoom
 • Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom
 • Multipel myeloom
 • Prostaatkanker
 • Leukemie
 • Longkanker
 • Multipel myeloom

Als een veteraan is aangesloten voor een actieve kanker, moet VA automatisch een100 procentinvaliditeitsclassificatie. Deze beoordeling gaat door zolang de kanker actief is, en nog eens zes maanden na de succesvolle afronding van een behandelingsprogramma (bijv. chemotherapie, bestraling of operatie).

Daarna plant VA een C & P-examen om de huidige status van hun toestand te evalueren. Als de kanker in remissie is, evalueert VA de residuen en kent dienovereenkomstig een invaliditeitsclassificatie toe. Waarderingen variëren van0 tot 100 procentvoor reststoffen.

18. Pes Planus (platte voeten) VA-claims

Pes planus, of platvoeten, is een veelvoorkomende voetafwijking waarbij de voetboog afgeplat is tot het punt waarop deze de grond raakt of bijna raakt.

Meestal ervaren mensen met platvoeten geen ernstige symptomen en is behandeling misschien niet nodig. Mensen met ernstigere gevallen kunnen echter symptomen ervaren zoals:

 • Voeten worden snel moe
 • Pijn of pijn in de gebieden van de bogen of hielen
 • Zwelling van de voet
 • Moeite met het uitvoeren van bepaalde voetbewegingen, zoals op uw tenen staan
 • Been- en rugpijn

VA beoordeelt veteranen met platte voeten onder 38 CFR § 4.71a, diagnostische code 5276 op0, 10, 20 30 of 50 procent.

19. Angstclaims

Spanningwordt gedefinieerd als intense, buitensporige en aanhoudende zorgen en angst over alledaagse situaties. Symptomen kunnen zijn: rusteloosheid, moeite met concentreren, spierspanning, slaapproblemen en meer.

VA gebruikt de General Rating Formula for Mental Health Disorders onder 38 CFR § 4.130 om een ​​rating toe te kennen aan0, 10, 30, 50, 70 of 100 procentgebaseerd op sociale en arbeidsbeperkingen.

20. Secundaire voorwaarden voor serviceaansluiting

Veel veteranen zijn op secundaire basis aangesloten op een dienst voor aandoeningen die voortkomen uit een toestand die al op een dienst is aangesloten.

Secundaire voorwaardenkan een willekeurig aantal voorwaarden bevatten. Enkele veel voorkomende secundaire aandoeningen zijn:

 • Radiculopathie secundair aan rugpijn
 • Perifere neuropathie secundair aan diabetes mellitus type 2
 • Hypertensie secundair aan PTSS
 • Depressie secundair aan de ziekte van Parkinson of kanker

Top 20 VA-invaliditeitsclaims en hun beoordelingen | CCK-wet (13)

Zijn uw VA-voordelen geweigerd?

Als u een claim heeft ingediend voor een arbeidsongeschiktheid, maar VA u een vergoeding heeft geweigerd, kan Chisholm Chisholm & Kilpatrick LTD u mogelijk helpen. De ervaren veteranenadvocaten bij CCK hebben veel veteranen geholpen om rechtmatig verdiende voordelen veilig te stellen voor hun servicegerelateerde verwondingen.

Neem vandaag nog contact op met CCK om een ​​gratis casusevaluatie in te plannen.

(Video) Appealing Insurance Denials -What Dysautonomia Patients Need to Know

FAQs

What are the highest rated VA disability claims? ›

Most Commonly Approved VA Claims
 • Tinnitus.
 • Hearing Loss.
 • Limitation of Flexion, Knee.
 • Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
 • Lumbosacral or Cervical Strain (Back Pain)
 • Scars, General.
 • Paralysis of the Sciatic Nerve.
 • Limitation of Range of Motion of the Ankle.

What disabilities can the VA not prove? ›

No, there aren't any VA disability claims that cannot be proven. In fact, all VA claims must be proven on an “at least as likely as not” basis.

What percentage of VA disability claims are denied? ›

Then suddenly, you get the news: The Department of Veterans Affairs (VA) has denied your claim. Believe it or not, each year, the VA denies around 30% of disability claims. It can be frustrating to learn that your claim for VA compensation was denied, especially after the amount of effort involved.

What percentage of VA appeals are successful? ›

According to the Board of Veterans Appeals (BVA) Annual Report for Fiscal Year 2021 recorded a 32% acceptance rate for legacy decisions and 38.1% for AMA decisions. In addition to a low success rate, appeals often take several years to complete.

What is the maximum disability rating for degenerative joint disease? ›

This is caused by an injury or overuse of the joints. The VA rates degenerative arthritis under Diagnostic Code 5003 and assigns either a 10% or 20% rating.

What do I say to get 70% PTSD compensation? ›

What can I say to get a higher PTSD rating?
 • Panic attacks.
 • Hypervigilance.
 • Depression.
 • Lack of self-care, or proper hygiene.
 • Grossly inappropriate behavior.
 • Chronic sleep issues.
 • Issues with executive function.
 • Suicidal thoughts, or suicidal ideation.
Aug 29, 2022

What not to say at C&P exam? ›

What not to say at a C&P exam. The most vital thing not to do at your claim exam is to pretend your symptoms aren't as bad as they are. It's not the time to play tough. You don't want to exaggerate your symptoms, but you should be honest about how bad they are and exactly how they impact your life.

What's the easiest thing to get disability for? ›

Arthritis and other musculoskeletal system disabilities make up the most commonly approved conditions for social security disability benefits.

What disabilities are considered permanent by the VA? ›

Certain types of service-connected disabilities automatically are deemed to support a VA rating of Permanent and Total Disability. They include the irreversible loss of use of both hands, both feet, one hand, and one foot, loss of vision in both eyes, or the Veteran being permanently bedridden.

Do most VA disability claims get denied? ›

The process of filing for veteran disability benefits is long and complicated. It can take months or even years to get approved, and most claims are denied. That's why it's essential to understand why the VA denies so many claims and what you can do to improve your chances of getting approved.

What VA claims get denied? ›

VA denies claims when the care was not preauthorized, and the Veteran does not meet eligibility requirements for emergency care. VA rejects claims that cannot be paid or denied due to billing errors or the need for additional information.

Why do most VA claims get denied? ›

Veterans with non-aggravated, pre-existing conditions may receive a denial. The VA only approves pre-existing claims if the condition worsened during military service. You would also need to show proof of your pre-existing injury in order to achieve better odds of obtaining an accepted VA claim.

How many PTSD claims get denied? ›

Veterans that appeal their claims tend to win. Of the almost 1 million claims pending before the VA, 300,000 to 400,000 are denied every year.

What is the average wait time for a VA appeal? ›

The Veterans Benefits Administration usually takes 12 to 18 months to review appeals and decide whether to grant some or all of the appeal. When you request a review from a Veterans Law Judge at the Board of Veterans' Appeals, it could take 5 to 7 years for you to get a decision.

How many times can you appeal a VA claim? ›

There is no limit to how many times you can appeal a VA disability rating. And, since appeals can take a long time, it's best to do it right the first time. If a VA denies your initial claim, your higher-level review, and/or your supplemental claim, you still can appeal to the BVA, as long as it's done within a year.

How do I maximize my VA disability claim? ›

The Top Ways to Increase Your VA Disability Rating
 1. Seek treatment and obtain medical evidence to support the claim.
 2. Provide detailed documentation of all disabilities and how they affect daily living.
 3. Consider applying for secondary service connection for conditions related to existing disabilities.
Mar 23, 2023

How do I go from 90% to 100% VA disability rating? ›

Veterans with a 90% rating who believe they qualify for the benefits of a 100% rating can add additional service-connected conditions, appeal the rating of a condition, or seek individual unemployability benefits.

What is the easiest VA rating to get? ›

Tinnitus, otherwise known as “Ringing-in-the-Ear-Syndrome” is by far the #1 easiest VA disability to claim.
 • Tinnitus is when you experience ringing, hissing, buzzing, or other noises in one or both of your ears.
 • The only VA Rating for Tinnitus is 10%.
Apr 9, 2023

How many veterans have a 100% disability rating? ›

A single 100% rating means that the condition you're experiencing is severe and totally disabling. A combined rating of 100% is not a total disability because a person may be able to maintain substantially gainful employment with a combined 100%. More than a million veterans receive benefits at the 100% rate.

Videos

1. Webinar inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
(vzw De Ouders)
2. Tucker Max, Book Publishing & Creative Storytelling | #AskGaryVee Episode 207
(GaryVee)
3. Software Test Tutorials voor beginners
(Guru99)
4. Coming to Grips with Your Narcissist (with Coach Eleanor Schuyffel, Coaching Comeback)
(Prof. Sam Vaknin)
5. 2020 PhD defence presentation | KU Leuven
(Tianlu Wang)
6. Troubleshooting Windows Lockups, Application Hangs, and Blue Screen of Death
(TechsavvyProductions)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 11/25/2023

Views: 6459

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.